Fuqarolar murojaati

Hujjatni DUK "O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi loyiha boshqaruvi milliy agentligi qoshidagi elektron hukumat va raqamli iqtisodiyot loyihalarini boshqarish markazi"ga yuborish

Texnik hujjatlarni tasdiqlash va ekspertizadan o'tkazish O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 21 maydagi PQ-4328 "elektron hukumat" tizimi doirasida axborot-kommunikasiya texnologiyalari sohasidagi loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirish sifatini yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida" qaroriga muvofiq amalga oshiriladi. "O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi loyihalarni boshqarish milliy agentligi huzuridagi elektron hukumat va raqamli iqtisodiyotni loyihalarni boshqarish markazi" davlat unitar korxonasida(bundan buyon matnda – Markaz deb yuritiladi) davlat organlari va xo'jalik boshqaruvi organlari, ustav fondida 50 foiz yoki undan ortiq davlat ulushi bo'lgan tadbirkorlik, shuningdek, loyiha qiymatidan qat'i nazar O'zbekiston Respublikasining davlat taraqqiyot dasturlari doirasidagi sub'ektlari tomonidan amalga oshirilayotgan "Elektron hukumat" tizimi va "Raqamli iqtisodiyot"ni rivojlantirish dasturi doirasida idoralararo va idoraviy axborot tizimlari, ma'lumotlar bazalari, dasturiy mahsulotlar va axborot-kommunikasiya texnologiyalari sohasidagi boshqa loyihalarni yaratish va amalga oshirish uchun loyihalarni majburiy texnik hujjatlashtirish tadbiq qilinmoqda.

Quyidagilar Markaz tomonidan tasdiqlanishi shart:
  • Loyiha pasporti
  • Loyiha kontsepsiyasi
Quyidagilar ekspertizadan o'tkaziladi:
  • Texnik topshiriq
  • Tender hujjatlari

Barcha hujjatlar loyiha tashabbuskori (buyurtmachisi) tomonidan taqdim etiladi.

Рекомендуется привести полное название проекта по созданию или внедрению информационной системы, базы данных, программного продукта или иного проекта.

Заказчик или инициатор проекта - государственный орган или орган хозяйственного управления, хозяйствующий субъект с долей государства в уставном фонде 50 процентов и более. Рекомендуется указать полное официальное название организации.

Сотрудник, который непосредственно занимается данным проектом и уполномочен ответить на вопросы, связанные с проектом. Рекомендуется указать фамилию имя и отчество, а также должность.

Адрес электронной почты, на которую будет направлена информация о ходе рассмотрения документа. Рекомендуется указать адрес корпоративной электронной почты в доменной зоне .uz

+998
По данному номеру с Вами свяжутся специалисты Центра в случае возникновения каких-либо вопросов

Рекомендуется привести полное название проекта по созданию или внедрению информационной системы, базы данных, программного продукта или иного проекта.

Доступные типы файлов: .doc, .docx, .rtf, .pdf, .jpg, .jpeg, .png, .bmp, .tiff, .gif, .xls, .zip, .rar, .7z, .xlsx